Browsing DEEP VISIBILITY

Here I’ve decided to add a few little things I have written at the request of a busy mom whose child had to do essays on the subjects below. In general, that would be my shelf for oddities which I like to collect from the “ocean’s bottom”. First off, I’ll post a chapter and half of the novel I’m writing. I’ll put the essays after that. And then? Well, I don’t plan on giving up diving into the deep, so there will be novelties.

The street

Има една картина на Ангел Илиев,  художник от Добрич и Лондон, който е от онези художници, чието цялостно величие умишлено е скрито от сегашното, за да се транспонира във вечното. Kартината се казва „Улицата“. Тя…

Read More

City of lovers

В Съединените Американски Щати, и не само, има доста градове, чиито първи техни заселници са нарекли с имената на градовете в Европа, от които са се изселили. Тази откровена сантименталност е по юношески романтичен начин…

Read More